Ügyvéd

A modern társadalmak működésének alapvető pillére az alkalmazott jogrendszer, ami lehetővé teszi az emberek közötti békés együttélést, ahol mindenkinek le vannak fektetve a jogai és kötelezettségei – bár ez utóbbit nem mindenki szereti. Ahol jogbiztonság van, ott minden adott a társadalmi békéhez. Ennek a békének vannak őrzői, akit úgy hívnak: ügyvéd. Mint az nevük is sugallja, valamilyen ügy védelmében jár el attól függően, hogy jogilag éppen támad, vagy éppen véd valakit. A hétköznapi élet bőséggel tartogat olyan példákat, finomabb és kemény eseteket, melyekből ráismerünk egy ügyvéd tevékenységére. Ahogy végig sétálunk egy utcán, meg-megakad a szemünk ilyen és ehhez hasonló név, vagy cégtáblákon:

„dr. Jogos Dezsőke – Ügyvéd”

„Dr. Adós Feró – Ügyvéd, adóügyi szakjogász”

„dr. Kockázati Petya – Biztosítási szakjogász”

Az ügyvéd neve előtt lévő „déerr”.

Egy ügyvéd neve előtt kétféle doktori jelölést látunk leggyakrabban. Az egyik a kicsi, a másik a nagy. A kicsit minden végzett jogász megkapja, míg a nagy már PhD-t, vagy egyéb tudományos fokozatot jelöl, mint például a tudományok doktora. A kicsi dr.-t éppúgy megkapja egy végzett orvostanhallgató is és az érdekesség az, hogy mind a mai napig nagy presztízs értéke van egy ilyen titulusnak. Nagyobb, mint kellene. Hiszen nem jelöl mást, minthogy valaki az adott szakterületen elmélyült munkát végzett és nagy doktori esetén annak az ágazatnak az oktatási rendszeren belüli magaslatára ért. Elvitathatatlan társadalmi hasznossága mellett elmondható, hogy a tudományos fokozat birtokosa, ha egészséges önbecsüléssel rendelkezik, akkor pontosan tudja a helyét a titulusa használatának és nem kérkedik vele olyan területeken, amelyekre nem érvényes.

ügyvéd

Ügyvéd születik

A jog harcosa, az ügyvéd hosszú, tanulással eltöltött évek után válik a szakmailag érett személyiséggé, vagyis jó szakemberré, akiket itt találhat meg a leggyorsabban: https://www.ugyvedajanlo.hu. Ehhez szeretnie, de legalábbis jól ismernie kell a történelmet, hiszen a jogszabályok megalkotása és története az emberiség kulturális fejlődésével együtt haladt és halad ma is. A „jog forrására”, a római jog alapvető ismeretére építik fel tudásukat az egyetemen. Ennél fogva a polgárjog minden végzett joghallgatónak a tarsolyában van és emellé szoktak még specializálódni egyéb szakterületekre, mint például: ingatlan jog, társasági szakjogász, munkaügyi-, vagy családjog – a teljesség igénye nélkül. Az egyetemi évek után jön a gyakornoki időszak elvégzése egy szakmabéli „kollégánál”. Az ügyvédtanonc másik, elterjedt neve volt régebben: bojtár.

Egy ügyvéd munkáját szabályozza

Az ügyvédek munkavégzésére is természetesen a jog vonatkozik, nyilván ők sem kivételek, még ha jóval tájékozottabbak is a nagy átlagnál. Tevékenységük jogszerűségének és presztízsértékének megtartása végett szakmai érdekvédelmi tömörülésük, az Ügyvédi Kamara az a szerv, ami szabályozza, és szükség esetén szankcionálja a működésüket. Például csak a kamara által kiadott pecséttel végezhetnek hivatalosan munkát és tevékenységük során esetlegesen okozott károk fedezetéül kötelezően szakmai felelősségbiztosítást kell, hogy kössenek, csak akkor működhetnek hivatalosan. Miért kell számukra felelősségbiztosítás? Természetesen a szakmai tevékenységgel összefüggésben okozott károkra. Ezek mindenképpen előre nem látható, véletlenszerű eseményekre nyújtanak fedezetet, ahol a szándékosság és a súlyos bűncselekmény kizáró tényező szokott lenni.